Mini Bar
Mini Bar

©2016 Khách sạn Dragon Lao Cai.
Địa chỉ: Số 138 phố Đăng Châu, phường Duyên Hải, tp Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0) 20 3828879 - Hotline: +84 (0) 989132328
Website: www.dragonlaocai.com.vn - Email: dragonlaocai138@gmail.com